ارسال پیام

متن خبر دستگاه رگ یاب غیر تماسی

دستگاه رگ یاب غیر تماسی

دستگاه رگ یاب غیر تماسی

آزمایشگاه تخصصی عطار اولین مرکز آزمایشگاهی شهرستان مجهز به دستگاه رگ یاب غیر تماسی جهت نمونه گیری خون

  • خوانده شده توسط:254   نفــر
  • تاریخ ثبت خبر:1398/03/08  
اشتراک گذاری:

آخرین اخبار: